Ана Попова – Логопед гр. Пловдив

Published by burn on

Ана Попова е логопед със сериозен опит. Предлага на своите пациенти консултация, диагностика, терапия на езиково-говорни нарушения:

* артикулационни нарушения (неправилно произношение, замяна или пропускане на звукове)

* плавностни нарушения (заекване, запъване, забавен или забързан темп на речта)

* обучителни трудности (дислексия, дисграфия, дискалкулия)

* задръжка или разпадане на езикови функции

* хиперактивен синдром

* речева терапия след инсулт

 

Държавният кабинет на Ана Попова се намира в ОУ “Петър Берон”. Работи безплатно за всички учебни заведения в рамките на район централен в град Пловдив.

 

 

КОНТАКТИ

Ана Попова – Логопед гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 46
Тел.: 0887527364