АМЦСМП Надежда – лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ

Published by burn on

АМЦСМП Надежда е лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика, лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати.

За медицински център НАДЕЖДА Фокусът на усилията ни през годините е работата за и със пациентите, защото в НАДЕЖДА всеки потърсил медицинска помощ човек е личност и обект на индивидуално внимание от страна на персонала за успешното решаване на неговия здравен проблем.

Целият екип от здравни работници и специалисти – лекари : клиницисти, микробиолог, имунолог, вирусолог, медицински сестри, лаборанти, акушерки са основния капитал на здравното заведение, хората, които в годините на упорита и всеотдайна работа превърнаха НАДЕЖДА от обещание в гаранция за ПРОФЕСИОНАЛНА ТОЧНОСТ.

За колеги и пациенти. През 2012 год. Медицински център НАДЕЖДА – Варна получи отличието на Съвета на европейската научна и културна общност ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и СЕРТИФИКАТ за Официален Почетен Статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на Медицината, значка ЗЛАТНА КНИГА за принос към развитието на българското здравеопазване за високи постижения в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТO за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и авторитет МЦ НАДЕЖДА притежава сертификат за качество на услугите от Швейцарския институт по качество на стандартите /SIQS/ Лаборатория НАДЕЖДА има интегрирана сертификационна оценка по ISO 9001:2008 и ISO 15189 :2007.

КОНТАКТИ

Варна, ул. Дойран 6, /в двора на окръжна болница, до поликлиниката/
Телефони: 052648228, 0898547636
Уеб сайт: www.nadejda-bg.net
E-mail: nadejda_md@yahoo.com