АМЕТ ООД – Приложни микропроцесорни модули

Published by burn on

Основана през 1995г., АМЕТ ООД е специализирана компания, посветена на разработката, модерното производство и дистрибуцията на медицински електронни изделия и модули, механични детайли и възли за вграждане. Съвместната дейност на мениджърския екип и на висококвалифицираните специалисти оформят фирмата като надежден и желан партньор не само на българския, но и на световния пазар.
През март 2010 фирмата е сертифицирана по ISO 13 485 за производство на медицински изделия от mdc medical device certification GmbH – Stuttgart. Линията AMETOM е първата в България, разработена и произвеждаща се от фирмата в съответствие с директива 93/42/EWG(приложение II)  на Европейския съюз за производство на медицински апарати и притежава CE – знак от сертифициращия орган.
За осигуряване на ефективна организация на дейността и контрол при различните процеси, както и за непрекъснато подобряване на качеството, фирма АМЕТ ООД е структурирана на четири отдела със собствен облик в зависимост от целите и задачите, поставени пред тях

 Отдел Разработки – основатели, генератори на идеи, винаги мислещи напред с амбиция да бъдат първи.

 Отдел Електроника – всяка добра идея и разработка се превръща в производство на готов продукт – сигурен и надежден.

 Отдел Механика – силата на хората и машините превръщат необработените метали в детайли и възли готови за вграждане в съвременна медицинска техника.

 Отдел Маркетинг и продажби – всеки продукт, за да бъде оценен, трябва да стигне до тези, за които е предназначен – нашите клиенти.

Координацията между различните звена във фирмата се осъществява от Съвет по качеството, под контрола на мениджърския екип.

В момента АМЕТ ООД прилага интегрирана система за управление в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 13 485:2012, OHSAS18000:2007.

Продукти и услуги :

•Приложни микропроцесорни модули
•Жични и безжични дистанционни управления
•Импулсни захранващи блокове за медицинска апаратура
•Високочестотни електрохирургични апарати
•Жични и безжични крачни превключватели
•операционни лампи
•електрохирургия
•медицински инструменти
•устройства за сауна кабини
•управления за басейни
•биорезонансна терапия
•електронож
•електрохирургичен
•електрокаутер
•радиочестотна термоаблация
•аргон
•плазма
•коагулация
•контролер
•соларен
•ЛИГИРАНЕ на съдове
•хромотерапия
•цветотерапия
•спа оборудване
•медицинска техника
•БЕРТ-А1
•механична обработка
•Pick and Place машина

КОНТАКТИ
Адрес: гр. София бул. Европа 177
Тел.: 029251365
E-mail: office@amet-bg.com