ITS | Здравен портал

Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – Психея ООД гр. София

Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – Психея ООД предоставя консултативна, диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност на лица, зависими от наркотични вещества. Центърът предлага различни програми- метадонова, рехабилитационна, програма за родители и др. Той разполага с квалифициран екип от психиатри –  специалисти по лечение на зависимости, психолози, социален работник и медицински сестри. Главната цел е осигуряване на масово, ефективно, достъпно и ориентирано към потребителя лечение и прилагане на правилата за добра медицинска практика в областта на зависимостите.

КОНТАКТИ

Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – Психея ООД гр. София
Адрес: гр. София, ул. Фредерик Ж. Кюри 20, сграда на Техноимпортекспорт, ет. 1, офис 222
Тел.: 02/ 9225317; 0887412606

error: Alert: Content is protected !!