Актива 1 – Служба по трудова медицина – гр. София

Published by burn on

Актива 1 е Служба по трудова медицина. Фирмата предлага комплексно обслужване по договор. Договорът обхваща пълният задължителен обем от дейности, предвидени от ЗЗБУТ и Наредба 3 от 2008 година.

 

Актива 1 организира профилактични медицински прегледи  и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска на работното място.

Провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.

Фирмата предлага също и консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност. която дадено дружество трябва да извършва с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка, графици за работа и изготвяне на документи, които регламентират трудово-правните отношения.

КОНТАКТИ

Актива 1 – Служба по трудова медицина – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Лайош Кошут 51
Тел.: 02/ 851 0666; 0898597532
Е-mail: