Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов – Хирург гр. София

Published by burn on

Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов е български лекар-хирург, началник на Клиниката по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, ръководител на Клиничния център по гастроентерология в Медицински университет – София. От 1998 г. е председател на Съюза на учените в България, от 2012 г. е академик на Българската академия на науките и заместник председател на Академията от 2013 г.

Дамян Дамянов е роден на 24 февруари 1946 г. в с. Драгоево, Шуменско.

През 1971 г. завършва висшето си образование във ВМИ – София, а четири години по-късно завършва специализация по хирургия.

От 1974 до 1985 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по коремна хирургия на Национален институт по гастроентерология при Медицинска академия – София. През 1979 г. с решение на ВАК става кандидат на медицинските науки. През 1985 г. е избран за доцент в Клиниката по коремна хирургия, Научен институт по гастроентерология и хранене, МА – София и започва да ръководи Сектор „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“.

През 1991 г. защитава голяма докторска степен и с решение на ВАК става доктор на медицинските науки. От 1996 г. е професор. От 2002 г. ръководи Клиниката по хирургия при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и Клиничния център по гастроентерология в Медицински университет – София.

Дамян Дамянов членува и заема различни ръководни позиции в български професионални и научни организации. От 1998 г. заема поста председател на Съюза на учените в България. От 2002 г. е председател и на Българското хирургично дружество, в което членува от 1972 г. По време на съществуването на Висшата атестационна комисия е член на Научна комисия по хирургични науки към ВАК (от 2003 г.) и член на Президиума на ВАК и заместник-председател на Комисията (от 2006 г.). Членува в Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози; Deutsche Gesellschaft fuer Chirurgie; International Association of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery; International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Член е на редколегията на списание „HepatoGastroenterogy“, член на борда на European Academy of Sciences; почетен член на Румънското и Македонското хирургични дружества.

През 2008 г. проф. Дамян Дамянов е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. През 2012 г. е избран за академик на БАН. През 2013 г. е избран за заместник-председател на Академията.

Приноси
Областите на професионален интерес на акад. Дамянов са висцерална хирургия и хирургично лечение на заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчна система, черен дроб, панкреас, далак, коремна стена и други.

Към юни 2014 г. акад. Дамян Дамянов е автор и съавтор на над 30 учебника и научни монографии и над 250 публикации в български и чуждестранни списания. Автор е на 2 изобретения, 1 полезен модел и 14 рационализации.

Признание и отличия
2001: Грамота за постижения в областта на колопроктологията;
2003: Грамота от Медицинския университет – София за най-успешна научна разработка в областта на медицината;
2003: орден „Стара планина“ – I степен;
2006: почетен знак „Марин Дринов“ на лента на БАН;
2006: почетен знак „Aesculapius“ на МУ – София;
2007: почетен знак „Panacea“ на МУ – София.
През 2006 година Община Шумен присъжда на проф. Дамянов общественото звание Почетен гражданин на Шумен.

КОНТАКТИ

Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов – Хирург гр. София
Адрес: гр. София, ул. Бяло Море № 8 (УММБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ), Клиника по хирургия
Тел.: 0888 374035