Акад. проф. д-р Боян Лозанов – Ендокринолог – гр. София

Published by burn on

Акад. проф. д-р Боян Лозанов е специалист по ендокринология и болести на обмяната.

Акад. проф. д-р Боян Лозанов е роден на 20 януари 1935 г. в гр. Шумен. Завършва висшето си образование в пловдивския медицински университет през 1958 г. Работи последователно в Работническа болница в гр. Мадан, Окръжна болница в гр. Силистра и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в гр. София.

През 1966 г. е избран за асистент към Катедрата по ендокринология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а по-късно за главен асистент на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия на Мадицинска академия. През 1977 г. Защитава кандидатска дисертация, в която третира актуални проблеми на тиреоидните заболявания. През 1985 г. Специализира няколко месеца в Лондон, Оксфорд и Ню Касъл при световно известни специалисти по ендокринология. В същата година е избран за доцент по ендокринология и завеждащ Клиниката по тиреоидни и костно-обменни заболявания към Научния институт по ендокринология.

През 1992 г. доц. Боян Лозанов защитава дисертация за Доктор на медицинските науки, а през следващата година е избран за професор по ендокринология и ръководител на Клиничния център по ендокринология и герентология с два последователни мандата до 2000 г. През периода 1996 г. до 2000 г. е и национален консултант по ендокринология.

Проф. Лозанов има 169 научни публикации, от които 151 научни статии в български и чуждестранни медицински списания и 18 учебни помагала, монографии и основно ръководство по ендокринология.

Основните му научни приноси и интереси са главно в областта на тиреоидологията: патофизиология, диагностика, лечение на автоимунните и йоддефицитните заболявания на щитовидната жлеза и други. Преподователският му стаж в МУ-София е общо 36 г, като е преминал всички академични степени – от асистент, старши и главен асистент до доцент и професор.

Ръководил е Клиничния център по ендокринология към МУ-София (1992 – 2000 г.) и Клиниката за болести на щитовидната жлеза и минералния костен обмен към същия от 1986 до 2002 г. Проф. Лозанов е бил национален консултант по ендокринология в периода 1997 – 2000 г, консултант по ендокринология към Университетска болница „Лозенец” между 2006 и 2011 г. Понастоящем работи в болница „Токуда”- София в като началник Клиника по ендокринология и нефрология.

Награди:

  • Носител на наградата „Проф. К. Чилов“ за 2004 г.
  • Почетен знак „Български лекар“ за 2004 г.
  • Юбилейна награда на името на „Проф. Иван Пенчев“.
  • Почетен знак на Медицински университет (София) „Aesculapius“ връчван за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика

Членства:

  • Българско дружество по ендокринология от неговото основание и главен редактор на списание
  • Ендокринология от 1996 г.;
  • Европейска тиреоидна асоциация (ETA);
  • Европейска асоциация по ендокринология (ECE);
  • Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ);
  • Редакционната колегия на научното списание на БАН Българска медицина.

 

КОНТАКТИ

Акад. проф. д-р Боян Лозанов – Ендокринолог – гр. София
Адрес: гр. София бул. Никола Й. Вапцаров № 51 Б
Тел.: 0888680343
Е-mail: