Акад. Богдан Петрунов – Алерголог гр. София

Published by burn on

Акад. Богдан ПЕТРУНОВ е един от водещите специалисти в областта на имунологята и алергологията в България и по света. Специализирал е в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ. Дългогодишен преподавател по имунология и алергология в Медицинския университет в София. Бил е директор на Националния център по заразни и паразитни болести в периода 1993-2009 г.
Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която се разработиха и внедриха широко в практиката повече от 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение, с които се сложиха основите на съвременната клинична алергология у нас. Експерт към СЗО по алергология.
Изнасял е лекции в Русия, САЩ, Чехия, Канада, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия и др. Има публикувани над 200 научни труда. Един от първите носители на почетния знак на БЛС за висок професионализъм; Лекар на годината (2006 г.). През същата година получава най-високото отличие на БАН – Почетния знак “Марин Дринов”, а през 2007 г. става носител на наградата на името на проф. К. Чилов за висок професионализъм и за съществен принос в развитието на българската медицина. Избран е за академик през 2008 година.

ДЕЙНОСТИ:
– Преглед и консултация на пациенти
– Кожно-алергични проби (интракутанен тест, тест чрез убождане, епикутанен тест).
– Подкожна или мускулна инжекция с имуноглобулини и серуми.
– Вземане на венозна или капилярна кръв за алергологично изследване.
– Количествено определяне на алерген-специфично IgE срещу определен алерген чрез апарат ImmunoCAP.
– Определяне на атопичен алергичен профил чрез изследване на IgE антитела срещу набор от алергени.
– Определяне на плесенни видове в битова среда
– Определяне на микрокърлежови видове в битова среда

КОНТАКТИ

Акад. Богдан Петрунов – Алерголог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Янко Сакъзов 26 - НЦЗПБ
Тел.: 02/ 946 07 87; 0888335843
Е-mail: