Академик проф. д-р Борислав Владимиров – Ортопед гр. София

Published by burn on

Академик проф. д-р Борислав Владимиров е с богат опит в областта на ортопедията. Специализиран е в детската ортопедия, вродени и придобити ортопедични болести и ендопротезиране. Практикува в градовете София и Бургас. Проф. Борислав Владимиров е Методичен ръководител на Ортопедично отделение в МБАЛ Дева Мария, Бургас.

Академик проф. д-р Борислав Владимиров въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи.

Детска ортопедия Академик проф. д-р Борислав Владимиров

Академик проф. д-р Борислав Владимиров получава висше медицинско образование в Медицинския факултет в София.

  • Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология.
  • Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания.
  • Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия.
  • Проф. д-р Борислав Владимирове избран е за Академик към Българската академия на науките и изкуствата.

Д-р Борислав Владимиров извършва уникална операция в МБАЛ Дева Мария. Екип хирурзи са осъществили една от най-сложните операции в областта в ортопедия – тройна остеотомия на таз.

Детска ортопедия Проф. Д-р Борислав Владимиров

Този метод е оригинална техника по проф. Борислав Владимиров, работещ на постоянен трудов договор към Дева Мария.
Досега подобни оперативни интервенции са осъществявани само в Детската клиника на Университетската болница по ортопедия и травматология в Горна баня, гр.София.

Извършването на операцията е наложено, заради изкълчване на тазобедрените стави, вследствие на неправилно повиване на новороденото, което води до нарушаване на разтежната зона на покрива на ставата и в резултат на това, главата на ставата остава частично непокрита.

Метода на тройна остеотомия на таз постига покриване на главата на бедрената кост, а от там и удължаване на живота на ставата средно с около 15 години.

КОНТАКТИ

Академик проф. д-р Борислав Владимиров – Ортопед гр. София
Адрес: гр. София, бул. Н. Петков 56
Адрес: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Тел.: 056/ 89 62 62; 056/ 89 62 72; 02/ 818 17 82; 0888 324 928
Е-mail: