Аделина Иванова – Психолог гр. София

Ако имате необходимост да разбирате по-добре своето дете, ако търсите подходи да общувате по най-добрия начин с него, да откриете възможностите му, силните му страни и да предотвратите евентуални затруднения в развитието му, то вие можете да потърсите подкрепа. Ще ви бъде предоставена възможност за цялостна оценка на детското развитие в най-сензитивниат период от 0 да 6 год. – това е възрастта, която е определяща за бъдещото израстване на детето. Често пропуските точно в този период не могат да се компенсират на по-късен етап в живота. Навременното инвестиране в развитието на детето гарантира до голяма степен най-пълноценното и успешно изграждане и изявяване на човешката личност. Изследването с лицензирана за България методика дава възможност да се види и развитието на детето спрямо своите връстници. Прави се психологическо изследване във всички важни сфери на развитие.

ГЛАВНИ НАСОКИ НА РАБОТА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМИ В ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ПСИХОДИАГНОСТИКА, ГРУПОВИ ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИ

  • консултативна и терапевтична работа с деца и възрастни, родители, осиновители и приемни семейства
  • скрийнинг на детско развитие от 0-6 години – превенция на изоставането
  • психодиагностична дейност при започване на работа в това число в сферата на транспортната дейност
  • кризисна интервенция при лица, преживели силен стрес
  • семейна консултация
  • обучение на екипи
  • обучение в превенция на насилие над деца
  • телевизионен консултант в предаване за приложна психология

 

КОНТАКТИ

Аделина Иванова – Психолог София

Адрес: гр. София, ул.”Д-р Любен Русев” №1
Моб. тел.: 0888 260 732
Е-mail: adiivaster@ gmail.com